Alat i oprema

Vijčana roba

Zaštita na radu

“SPEL”  d.o.o se bavi prometom svih vrsta vijčane robe. VIJČANA ROBA kao i sam Vijak je neophodan u svakom poslu, na svakoj mašini, za proizvodnju, za preradu i još mnogo poslova koje i ne možemo nabrojati. Kod nas možete uvek naći i kupiti sve vrste vijaka na jednom mestu a da pri tom ne idete od prodavnice do prodavnice. Vijak ili zavrtanj, kolokvijalno šraf (iskvareno: šaraf, šeraf) je mašinski element koji ima cilindrično telo sa navojem i u većini slučajeva ima glavu koja služi da se pomoću odgovarajućeg alata vijak pritegne ili popusti. Vijak se koristi za rastavljive spojeve, tj. spojeve koji se mogu sastaljati i rastavljati bez oštećenja. Prema smeru navoja vijak može biti desni (najčešće u upotrebi) ili levi.